Generhvervelse

Priser

Der afholdes desværre ikke i øjeblikket Weekend kurser for generhververe. Dette skyldes færdselsstyrelsens urimelige lange ventetider for godkendelse af kørekort ansøgninger.  Hvilket gør det virkelig svært at planlægge weekend hold efter.  Beklager 

Betinget frakendelse

Ved en betinget frakendelse må du stadig køre bil. Du får normalt en frist på 90 dage til at bestå en kontrollerende køreprøve, det vil sige en teoriprøve med maksimalt fem fejl og en praktisk prøve. Hvis du ikke består en af disse prøver, vil dit kørekort blive inddraget, og du må altså ikke køre bil, før du har erhvervet kørekortet på ny. Du behøver ikke modtage undervisning for at gå op til den kontrollerende prøve.

Ubetinget frakendelse

Ved ubetinget frakendelse må du ikke køre bil. Køreprøven kan tidligst aflægges én måned, før frakendelsen udløber. Teoriprøven gælder normalt i et år. Hvis du ikke består teoriprøven efter tre forsøg, skal du generhverve kørekortet til alle de kategorier, du tidligere havde kørekort til. Du behøver ikke modtage undervisning for at gå op til den kontrollerende prøve.

Bøde for at køre uden kørekort. 1. gang 7.000kr – 2. gang 8.500kr. – 3. gang kan køretøj konfiskeres. 

Kørselsforbud

Hvis du de første tre år, fra du har taget kørekort første gang, er skyld i et færdselsuheld, kører “bøllekørsel” eller spirituskørsel, får du et kørselsforbud. Skyldes det ”bøllekørsel”, skal du modtage fornyet undervisning: Syv lektioner i teori og otte praktiske lektioner. Herefter skal du bestå en kontrollerende køreprøve bestående af en teori- og køreprøve.

Skyldes kørselsforbudet spirituskørsel, svarer det både til en ubetinget/betinget frakendelse, og du skal på et ANT (alkohol, Nako- og trafikkursus). Dette afholder af Regionerne, og koster 3.200,- Herefter skal du bestå en kontrollerende køreprøve. Der er ingen krav om undervisning. Du kan ikke starte med at modtage undervisning, før du har været på et AT-kursus.

Alle, der bliver taget med en promille over 1,2, skal på AT-kursus, også selvom de har haft kørekort i mere end tre år. Kontrollerende prøve skal bestås – både ved betinget og ubetinget frakendelse.

Fartoverskridelse

Hvis du kører 30 % for stærk giver det et klip i kørekortet. (gælder både med og uden trailer)

Hvis du kører 60 % for stærkt i alm. personbil giver det betinget frakendelse af kørekortet. Hvis du kører 40 % for stærkt i personbil med trailer giver det betinget frakendelse af kørekortet.